Mesterképzések és osztatlan tanárképzési szakok

 andragógia

 angol nyelv és kultúra tanára

 biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) 

 ének-zene tanár

 fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)

 földrajztanár

informatikatanár

kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)

magyartanár

 matematikatanár

mérnöktanár (gépészet-mechatronika)

népzene-és népikultúra-tanár

rajz és vizuális kultúra-tanár

természetismeret-környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok)

testnevelő tanár

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára