Képzési stratégia - képzési program

 Képzési program

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA
 
 

A 2006 szeptemberétől beindult Bologna rendszerű képzés átalakította a magyar felsőoktatás szerkezetét, új lehetőségeket teremtett és új feladatokat, kihívásokat támaszt a hallgatókkal szemben azzal, hogy tanulmányaikat önállóan kell megtervezni a kétciklusú képzésben. Megköveteli a hallgatóktól, hogy tanulmányaik kezdetén világos képet alkossanak maguknak arról, hogy milyen ismereteket és készségeket kívánnak megszerezni felsőfokú tanulmányaik során, hol kívánnak elhelyezkedni, milyen módon és szinten kívánják kivenni részüket a társadalmi munkamegosztásból.
A Nyíregyházi Főiskola képzési programja tartalmazza a felsőfokú képzés minden ciklusát és képzési területének többségét.
A felsőfokú szakképzésben jelenleg 23 szakon folyik képzés. E képzésben szerzett szakképzettség birtokában – azonos képzési területen – az alapképzésben a törvényi előírások szerint kreditpont beszámítással folytathatják tanulmányaikat a hallgatók
A jövőben szakképzési területek, szakok indításának a változó igények kielégítését kell szolgálnia változó, rugalmas, széles skálájú képzési szerkezettel. Ennek egyik meghatározó szintje az alapképzés.
A Nyíregyházi Főiskola 35 alapszakon, 60 szakirányon hirdetett képzést, és sikeres beiskolázás révén évente, közel 2500 hallgató kezdi meg tanulmányait e képzés keretében.
Szükséges az alapképzési szakok és a szakirányok bővítése, így 2011-ben a társadalmi tanulmányok alapképzési szakon (pályázati menedzsment), nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon (nemzetközi logisztika), biológia alapképzési szakon (ökológus operátor) szakirányokra kapott indítási engedélyt intézményünk. 2012-ig a tanári mesterszak 15 szakképzettségére és 3 diszciplináris mesterképzési szakra kaptunk indítási engedélyt.
A karok az Intézményfejlesztési Tervben 2011-ben további 2 alapképzési szak indítási kérelmét dolgozzák ki. (Turizmus vendéglátás, csecsemő- és kisgyermeknevelő). Az alapképzési szak struktúra tervezett fejlesztésén belül – a régió munkaerő piaci igényeinek figyelembe vételével – újabb szakirány bővítését (környezetbiztonsági, utazásszervező, dísznövény és kertépítő stb.), valamint néhány mesterképzési szak indítását tervezzük.
A főiskola hallgató vonzó- és megtartó képessége szempontjából nagyon fontos számunkra, hogy a BA/ BSc képzést befejező hallgatók részére tud-e kínálni továbbtanulási lehetőséget az MA/MSc képzésekben.
A földrajzi elhelyezkedésünket, az oktatói kar minősítettségét figyelembe véve néhány diszciplináris mesterképzési szak akkreditáltatását is tervezik a karok. (Kommunikáció és médiatudomány, stb.)
A mesterképzési szakkínálat folyamatosan bővül. Az intézmény célja az, hogy az akkreditált mesterképzéseinken azonos továbbtanulási esélyt biztosítunk az alapképzésben – az ország bármely felsőoktatási intézményében is – oklevelet szerzett hallgatók számára.
A bologna rendszerben tanári szakképzettség megszerzésére csak mesterképzés keretében, kerülhet sor 2-5 féléves időtartamban.
A Nyíregyházi Főiskola a 40 éves hagyományos főiskolai és egyetemi szintű tanárképzési tapasztalatai alapján a közismereti tanári szakképzettségeken benyújtotta indítási kérelmét. 15 szakképzettségen család- és gyermekvédő tanár, ének-zene tanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, inkluzív nevelés tanára, kémiatanár, környezettan tanár, magyartanár, matematikatanár, mérnöktanár (gépészmérnök), pedagógiatanár, testnevelő tanár, történelemtanár, vizuális-és környezetkultúra tanár, rendelkezik intézményünk indítási engedéllyel. A szakképzés szervezeti hátterének intézményünk sikeresen akkreditáltatta a Pedagógusképző Kart.
A főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget, valamint alapfokozatot szerzett hallgatók számára 32 szakirányú továbbképzési szakon kínálunk újabb speciális szakirányú szakképzettséget biztosító képzést, pedagógusoknak, mezőgazdasági és műszaki pályán dolgozók, bölcsész végzettségűek valamint közgazdászok részére.
A jövőben rövid képzési idejű, piaci igényeket kielégítő kurzusok, szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése és indítása a fő célunk.
Intézményünk természetes törekvése az, hogy a képzési szintek közötti befogadást, mozgást, a törvény adta lehetőségek biztosításával és vendéghallgatói jogviszony formájában nyújtsa a hallgatók számára.
Az Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozás természetes következménye, hogy hallgatóink számára biztosítsuk a szakmai gyakorlat hazai és külföldön történő biztosítását, tanulmányaik részképzésben történő teljesítését, valamint külföldi hallgatók számára tanulmányaik részbeni, esetleg egészben Nyíregyházán történő folytatását.
Célunk olyan együttműködési megállapodások megkötése EU országokkal, amellyel a BA/BSc képzésben végzettek külföldi partnerintézményekbe tudják mesterképzésben folytatni tanulmányaikat.
Az integrációt követő beruházás révén, a megnövekedett hallgatói létszámmal, széles képzési kínálattal a főiskola a magyar felsőoktatási intézményrendszer egyik legjelentősebb elemévé fejlődött, mind mennyiségi és minőségi mutatóit tekintve. Számolunk azzal is, hogy a globalizálódó és dinamikusan változó környezetben a képzési fejlesztési programunkban megfogalmazottakat időre át kell tekinteni, az igényekhez a gazdasághoz és munkaerő piaci elvárásokhoz kell igazítanunk.